سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

کارشناس مسئول واحد

خانم زهرا حاجی قاسم کاشانی : کارشناس مسئول واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد  . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

                                                شرح وظايف كارشناس مسئول واحد بهداشت روانی، اجتماعی و اعتیاد :

1- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه شناخت بيماريهاي رواني در سطح مراكز

2-نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي مربوطه

3-تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات بهداشت رواني

4-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه بهداشت رواني در جمعيت تحت پوشش برنامه بهداشت روان

5-مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه بهداشت روان

6-ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها در زمينه بهداشت روان

7-تهيه و تدوين برنامه عملياتي بهداشت روان

8-برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته بهداشت روان

9-نظارت بر اجراي برنامه هاي پيشگيري از خودكشي و ثبت موارد

10-نظارت بر اجراي برنامه هاي مهارتهاي زندگي و فرزند پروري و حمايتهاي رواني اجتماعي در بلايا

11-ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي بهداشت روان به ستاد معاونت

12-شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي بهداشت روان

13-جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه فعاليتهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد در سطح مراكز

14-جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه  برگزاري دوره هاي پيشگيري از مصرف دخانيات در سطح مراكز

15-نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي پیشگیری از سوء مصرف مواد

16-تهيه و تدوين متون آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

17-انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در سوء مصرف مواد در جمعيت تحت پوشش

18-مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

19-ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها در زمينه پيشگيري از سوء مصرف مواد

20-تهيه و تدوين برنامه عملياتي پيشگيري از سوء مصرف مواد

21-تشكيل كميته پيشگيري از سوء مصرف مواد

22- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هفته مبارزه با مواد مخدر

23- نظارت بر اجراي برنامه هاي مراكز ترك دخانيات و ارسال آمار به ستاد معاونت

24- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب در مراكزگذري

25- جمع آوري آمار مراكز درمان متادون مركز مشاوره رفتاري و مراكز گذري و ارسال به ستاد معاونت

26- نظارت بر اجراي برنامه هاي كاهش آسيب و درمان متادون

27- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و ارسال به ستاد معاونت

28- نظارت بر اجراي برنامه هاي تیم سلامت در مراکز بهاران

29- جمع آوري عملکرد و آمار مراکز بهاران و ارسال به ستاد معاونت

30- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد

31- نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از مصرف الكل

32- جمع آوري اطلاعات و آمارهاي مربوطه و بررسي در زمينه برنامه هاي سلامت اجتماعي در سطح مركز

33- نظارت و پايش و ارزشيابي برنامه هاي سلامت اجتماعي

34-تهيه و تدوين متون آموزشي خدمات سلامت اجتماعي

35- انجام مطالعات و بررسيهاي لازم در زمينه سلامت اجتماعي  در جمعيت تحت پوشش

36- مشاركت در تهيه نشريات ، مجلات و فيلمهاي آموزشي در زمينه سلامت اجتماعي

37- ايجاد هماهنگيهاي لازم بمنظور بهبود و توسعه همكاريهاي درون بخشي و برون بخشي با ساير سازمانها در زمينه سلامت اجتماعي

38- تهيه و تدوين برنامه عملياتي سلامت اجتماعي

39- تشكيل كميته سلامت اجتماعي

40- ارسال گزارش عملكرد برنامه هاي سلامت اجتماعي و ارسال به ستاد معاونت

41- شركت دركارگاهها و جلسات آموزشي سلامت اجتماعي

42- نظارت و پایش و ارزشیابی برنامه های واحد بهداشت روان در سامانه سیب                                                                                                                                                                       

 

شرح وظايف کارشناس سلامت روان در تیم سلامت

 1. آموزش مهارت های فرزندپروری
 2. آموزش مهارت های زندگی
 3. آموزش های خود مراقبتی در حوزه سلامت رواني، اجتماعي و اعتیاد
 4. غربالگری تکمیلی در خصوص سلامت رواني، اجتماعي و اعتیاد در سامانه سیب و پیگیری
 5. خدمات روانی اجتماعی در درمان سوء مصرف کنند گان مواد
 6. آموزش های روانشناختی کاهش آسیب اعتیاد
 7. آموزشهای روانشناختي به بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي (غيرسايكوز)
 8. آموزش گروهی خانواده بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک
 9. آموزش گروهی بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک
 10. ویزیت در منزل بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک
 11. پیشگیری از خودکشی
 12. پیشگیری از خودکشی مجدد
 13. مشاوره های عمومی
 14. غربالگري تكميلي سلامت اجتماعی
 15. ارائه حمایتهای روانی اجتماعی به بزرگسالان
 16. ارائه حمایتهای روانی اجتماعی به کودکان
 17. مداخلات جامعه محور در مديريت عوامل خطر سلامت اجتماعی

 لیست کارشناسان و مراکز تحت پوشش کارشناسان

 

ردیف

کارشناس روان

مرکز

روزهای کارکرد

1

سید شمس الدین هدایی

کلامی

شنبه - یکشنبه

احمدی

دوشنبه- سه شنبه –چهار شنبه- پنج شنبه

2

رویا بختیاری

دگمه چی

از شنبه تا  پنج شنبه

3

آذین زمانی

امام حسن(ع)

از شنبه تا  پنج شنبه

4

شیما هاشمی

حضرت رقیه(س)

یکشنبه –دوشنبه- سه شنبه –چهار شنبه- پنج شنبه

همایون

شنبه

5

سارا محمد علیزاده

تراب

یکشنبه - سه شنبه –پنج شنبه

حاج مبارکی

دوشنبه- چهار شنبه

شیبانی

شنبه

6

زهرا شریفی

کادوس

دوشنبه- سه شنبه –چهارشنبه- پنج شنبه

ارشاد

شنبه - یکشنبه

7

نجمه شالفروش

چهارده معصوم(ع)

دوشنبه- سه شنبه –چهارشنبه- پنج شنبه

صاحب الزمان(عج)

شنبه - یکشنبه

8

منیژه شاه امیری فتاحی

سمرقندی

دوشنبه- سه شنبه –چهارشنبه- پنج شنبه

خواجه نظام الملک

شنبه - یکشنبه

9

لیلا علیپور

صبارو

شنبه –یکشنبه- پنج شنبه

چورکچی

دوشنبه- سه شنبه –چهار شنبه

10

مریم سلطانی

جعفریان

سه شنبه –چهارشنبه- پنج شنبه

زهرا همایون

شنبه –یکشنبه- دوشنبه

11

سارا اروئی

نادر

یکشنبه –دوشنبه- سه شنبه –چهار شنبه- پنج شنبه

حکیمیه

شنبه

12

مرضیه سادات حسینی

میخک سفید

از شنبه تا  پنج شنبه

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.