سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

                                                                                                                        واحد های فعالی مرکز

********************************************************************************************

                                                                                          

 

    پزشک عمومی                               بهداشت محیط                                                  بهداشت خانواده (مادر و کودک)                                

  آزمایشگاه طبی ، مواد مخدر                         بهداشت حرفه ای                                     واکسیناسیون و غربالگری                         

 آموزش سلامت ، مدارس و بیماریها

  ********************************************************************************************************

                                                                                                                           پزشک عمومی   

 1. ویزیت بیماران مراجعه کننده .
 2. پاسخگویی به ارجاعات از واحد بهداشت خانواده در خصوص مراقبت های کودکان ، تنظیم خانواده، مراقبت های مادران در پیش از بارداری و بارداری و پس از زایمان.
 3. پاسخگویی به ارجاعات از واحد واکسیناسیون مرتبط با عوارض واکسن.
 4. انجام معاینات دوره ای طب کار (بهداشت حرفه ) و بیمه و استخدام در روزهای معین در شیفت بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی . *
 5. انجام معاینات دانش آموزی پایه های مختلف طبق برنامه ابلاغ شده از وزارتخانه های مربوطه.
 6. مشارکت در بیماریابی و درمان پدیکولوز( شپش) در دانش آموزان منطقه تحت پوشش.
 7. مشارکت در بیماریابی ، گزارشدهی، و درمان بیماری های هدف بر اساس نظام مراقبت بیماریها.

  *************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                  آزمایشگاه ژنتیک

با توجه به اینکه در این مرکز آزمایشات ازدواجی و مشاوره انجام می شو دو یکی از آزمایشاتی که در حین ازدواج انجام می شود بررسی زوجین از نظر تالاسمی می باشد بنابراین

اقدامات زیر در این مرکز انجام می شود:

1- انجام آزمایش CBC  و HbA2در زوجین ودرصورت نیاز Ferritinسرم

2- مشاوره زوجین ناقل تالاسمی و مشکوک به تالاسمی وتعیین افراد کم خطر وپرخطرودرصورت لزوم درمان کم خونی فقرآهن وبررسی مجدد زوجین

3- ارجاع زوجین ناقل تالاسمی و مشکوک پرخطر تالاسمی به مراکز مشاوره ژنتیک و تشکیل پرونده ژنتیک جهت زوجین

4- پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام آزمایشات PND1و همین طور انجام آزمایشات PND2درصورت باردار شدن

لازم به ذکر است که  در مرکز بهداشت شمال تهران واحد مشاوره ژنتیک مرکز دگمه چی به عنوان مرجع تعیین گردید و کلیه زوجین تالاسمی تحت پوشش مراکز تابعه جهت

تعیین کم خطر و یا پرخطر بودن به این مرکز ارجاع و مورد بررسی قرار می گیرند.

از دیگر فعالیتهای این واحد بررسی ماهیانه خانواده های ناقل PKUمی باشد و برای کلیه زوجین توصیه به انجام آزمایش PND1ودر صورت بارداری در هفته 12-9 بارداری انجام  آزمایشPND2  توصیه می گردد.

سایر فعالیتهای این واحد:

 • تشکیل پرونده پیگیری و درمان بیماران مبتلا به سل
 • غربالگری مادرانباردار از نظر HIVو انجام تست جهت مادران باردار ارجاع شده از واحد بهداشت خانواده در سه ماه اول ،دوم و سوم بارداری
 • پیگیری و انجام واکسیناسیون فرد و خانواده افراد HbsAg  مثبت و بررسی آزمایشات هر 6 ماه یکبار
 • پیگیری کودکان مبتلا به هیپوتیروئیدی

                                                                                      

****************************************************************************************************

                                                          آزمایشگاه مواد مخدر:

 • انجام تست تشخیص عدم اعتیاد جهت اصناف و موارد استخدامی مراکز دولتی و غیر دولتی با ارائه معرفی نامه
 • انجام تست عدم اعتیاد برای زوجین با ارائه معرفی نامه از دفترخانه
 • انجام آزمایش تکمیلی مواد مخدر و تفکیک مرفین ،آمفتامین ،مت آمفتامین و متادون به روش TLC

توجه: معرفی شدگان از طرف اتحادیه های صنفی و دیگر مراجع حقوقی جهت استخدام و .... از نظر ترکیبات مرفین ، شیشه (آمفتامین و مت آمفتامین) مورد آزمایش قرار گرفته و  داوطلبان

ازدواج علاوه بر موارد فوق از نظر متادون هم بررسی می شوند.

در صورت مشکوک بودن نتیجه آزمایش مواد مخدر در مرحله اول( Rapid test) نیاز به آزمایش تکمیلی یا TLCجهت جداسازی و تشخیص نوع ماده مخدر می باشد که در این مرکز با دستگاه ریما اکسترکشن

انجام میشود و این امر موجب تسریع ودقت در پاسخدهی آزمایشات مشکوک می گردد.

                                                                           

**********************************************************************************************************

                                                                               آزمایشگاه طبی

1-انجام آزمایشات بیوشیمی شامل:قند وچربی‚اوره‚کراتینین‚اسید اوریک‚آنزیم های کبدی، .(GCT‚GTT،دیابت بارداری  (Hb A1C)

 و آزمایشات هماتولوژی شامل CBC‚BG،RH‚ESR:

2-آزمایش انگل شناسی(آزمایش وکشت مدفوع) برای متقاضیان دریافت کارت تندرستی اماکن ومراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی.*

*این مرکز کلیه مراجعات از مراکز مجاور که آزمایشگاه ندارند را پذیرش می نماید.

3- انجام آزمایشات دوره ای مربوط به طب کار و صدور دفترچه بیمه .

4- این آزمایشگاه مرکز هدف سل منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران می باشد.

بنابراین کلیه نمونه های مشکوک جهت تشخیص آزمایشگاهی، از مراکز تابعه به این واحد ارسال می شود .

5- این آزمایشگاه مرکز هدف وبا ی منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران می باشد. کلیه نمونه های مشکوک جهت تشخیص آزمایشگاهی، از مراکز تابعه به این

مرکز ارسال می شود.

6-انجام آزمایشات بیوشیمی وهماتولوژی(موارد ذکرشده دربند1) 

************************************************************************************************************

                                                               بهداشت حرفه ای

اااهم فعاليت هاي واحد بهداشت حرفه اي مركز بهداشتی درمانی مهندس نادر :

به استناد مواد 98 ، 99 ، 101 تبصره 1 ماده 179 و 105 قانون كار جمهوري اسلامي ايران

       1)بازدید و بازرسی ازکارگاهها وکارخانجات منطقه تحت پوشش درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی –معدن) در شيفت صبح.

        2)شناسایی،ارزشیابی ، حذف وکنترل عوامل زیان آور محیط کار جهت ارتقاء سطح سلامت شاغلین.

        3)پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران كارخانجات جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی ازکار.

         4)اندازه گیری عوامل زيان آور محيط كار از قبيل صدا،روشنایی و ارزیابی ارگونومي و مقایسه با استانداردهای کشوری و اقدام در جهت اصلاح شرایط محیط کار به

روش فنی و مهندسی.

         5)معرفی کارفرمایان کارگاههای متخلف ازقانون کار به دادسراي ناحيه 19 تهران ( موضوع مواد 175 و 176 مربوط به جرائم و همچنين ماده 185 قانون كار ) .

         6)تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع و اعلام نواقص بهداشت محیط کار به مدیران کارخانجات و كارگاهها جهت اصلاح شرایط نامناسب کار با موعد مقرر.

         7)جمع بندی آمارها ی ماهیانه ، شش ماهه و سالیانه و محاسبه شاخص ها و ارسال آنها به ستاد مركز بهداشت شمال تهران.  

         8) رسيدگي به شكايات واصله از طريق سامانه تلفني 1490 ( ستاد فوريتهاي مركز سلامت محيط و كار )

        *توضيح: شكايات بهداشتي خود را درخصوص شرايط ناايمن و غيربهداشتي محيط كار را طريق تلفن 1490 با ما در ميان بگذاريد.

        9)انجام معاينات طب كار - بدواستخدام و دوره ايي -  (موضوع ماده 92 قانون كار) در شيفت عصر.

 

           * براي انجام معاينات قبلا جهت وقت دهی بصورت  تلفني با واحد بهداشت حرفه اي مركز هماهنگي  فرمائيد.  تلفن : 22251688 - 22916187- 22221543

*************************************************************************************************************

                                                                                        بهداشت خانواده 

 

درواحدبهداشت خانواده این مرکز خدمات وفعالیتهای زیر انجام می شود:

1-مراقبتهای کودکان شامل پایش شاخصهای رشد کودک ، مشاوره تغذیه،برنامه شیر مادر،مراقبتهای ادغام یافته نا خوشیهای اطفال (مانا) از بدو تولد تاپایان 5 سالگی

، وبررسی تکاملی کودک از بدو تولد تا پایان 5 سالگی(ASQ)

 2-مراقبت های مادران :تشکیل پرونده و انجام مراقبتها در پیش از بارداری ،باردار وپس از زایمان شامل علائم حیاتی ،معاینات ارگانها،ازمایشات دورهای وپاراکلینیکی.و

 .  3-برنامه غربالگری سرطان دهانه رحم بوسیله انجام آزمایش پاپ اسمیر.

4-برنامه غربالگری سرطان پستان بوسیله معاینات سالیانه توسط 2کارشناس آموزش دیده .

5-اجرای برنامه پایگاه سلامت تحت نظارت مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت .

6-مرکز اموزش ،جهت انجام برنامه های اموزشی و تحقیقاتی دانشجویان در مقاطع از کاردانی تا PHD.

 *******************************************************************************************************

 بهداشت محیط :

*در واحد بهداشت محیط این مرکزخدمات و فعالیتهای زیر انجام می گیرد:

1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي ؛

 2. كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛

3. كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم

گندزدايي آب؛

4. كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛

5. معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛

6. بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛

7. بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا؛

8. بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛

9. بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛

10. رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي؛

11. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛

12. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارها طبق دستورالعملهاي مربوطه؛

13. آموزش دانشجويان در مقاطع پزشكي و پيراپزشكي؛

14. اجرای طرح شهر سالم؛

15. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت؛

16. اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی؛

17. جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛

18. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط.

*جهت دریافت شکایات در زمینه ها ی مختلف بهداشتی با شماره تلفن 1490 تماس حاصل نمایید.  

*  مدارک لازم جهت صدور کارت تندرستی اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی:

1.اصل و کپی کارت ملی

2.دو قطعه عکس

3.فیش بانکی به مبلغ  پنجاه هزار ریال به حساب 2177879041008  سیبا بانک ملی شعبه کوثر بنام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

شهید بهشتی و کپی فیش بانکی.

4.تکمیل فرم معاینات پزشکی و جوابیه آزمایشگاه.

 * جهت انجام امور اداری در ساعات 8 تا 9 و نیم صبح مراجعه فرمایید.

  

 *******************************************************************************************************

واکسیناسیون و غربالگری نوزادان

در واحد واکسیناسیون این مرکز خدمات و فعالیت های زیر انجام می شود:

 1-واکسیناسیون روتین کشوری شامل:سه گانه(ثلاث)-پنتاوالان(5 گانه)-هپاتیت* -قطره فلج اطفال

 (سرخک.سرخجه.اوریون)-توام بزرگسالان-توام خردسالان.MMR

2-تلقیح واکسن دیفتری-کزاز خانم های در سنین بارداری.

 ویژه خانم ها قبل از بارداری. MMR3- تلقیح واکسن

4-انجام آزمایش غربالگری نوزادان (تست پاشنه پا جهت بیماریابی سه اختلال ژنتیکی کم کاری تیروئید،فاویسم و فنیل کتونوری).

 بهترین زمان انجام غربالگری از سه روزگی تا پنج روزگی می باشد. بنابراین جهت انجام این آزمایش حتما باید 72 ساعت از زمان تولد سپری شده باشد در غیر

اینصورت تست از نوزاد گرفته نخواهد شد.

5-گزارش فوری بیماریهای هدف به ستاد مرکز بهداشت طبق دستورالعمل نظام مراقبت بیماریها.

 *******************************************************************************************************

                                                                                                  واحد آموزش سلامت ، مدارس و بیماریها

فعالیتهای واحد آموزش سلامت:

  این واحد با یک کارشناس فعالیتهای زیر را بعهده دارد:

1.آموزش خودمراقبتی به 5% جوانان تحت پوشش

2. انجام 1% معاینات جوانان 29-18 سال تحت پوشش و وارد کردن اطلاعات آن در فایل اکسل

3. ممیزی مدارس مروج سلامت تحت پوشش

4. وارد کردن اطلاعات مرکز و فعالیتهای بهداشتی در نرم افزار پرونده الکترونیک

 5. بررسی درصد شاخص واکسیناسیون نوجوانان پایه های 1و10

6-برگزاری جلسات آموزشی درون بخشی وبرون بخشی با توجه به نیازهای منطقه،اولویت های بهداشتی وایام خاص.

7-آموزش مسایل بهداشتی به گروههای هدف در مدارس تحت پوشش شامل:دانش آموزان،والدین وپرسنل

 8- بازدید از مدارس تحت پوشش

9-انجام معاینات دانش آموزان پایه های اول ابتدایی ومتوسطه1و2 در طول سال تحصیلی طبق برنامه ریزی وهماهنگی قبلی با مدارس تحت پوشش.

10-بیماریابی پدیکولوز(شپش) وسپس درمان موارد آلوده وارجاعی از مدارس و مهد کودکها ،که بصورت رایگان انجام میشود.

6-آموزش به سالمندان شناسایی شده وتحت پوشش، طبق برنامه زمانبندی ماهانه.

7-آموزش به زنان در سنین باروری تحت عنوان برنامه باروری سالم ،طبق برنامه زمانبندی ماهانه.

8-آموزش هدفمند مادران باردار، طبق برنامه زمانبندی ماهانه.

9-تشکیل کلاسهای آموزشی ویژه رابطین سلامت ،یکشنبه هر هفته.

10-سرشماری سالیانه جمعیت تحت پوشش.

11-انجام غربالگری بیماری ایدز در مادران باردار متقاضی.

12-تشکیل پرونده ،پیگیری روند درمان وتوزیع داروی رایگان به بیماران مبتلا به سل.

13-تشکیل پرونده برای زوجین ناقلو مشکوک پرخطر تالاسمی ،پیگیری وارجاع برای آزمایشات ژنتیک پیش از

تولد(PND ) در 2 مرحله : قبل از بارداری و در زمان بارداری (هفته10 تا 12 بارداری) جهت تحقق هدف برنامه

که پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور می باشد.

14-جلب مشارکت ارگانهای برون بخش و افراد نیکوکار برای پیشبرد اهداف بهداشتی و ارتقا وضعیت خدمت رسانی.

*انجام كليه امور فني در مراکز تابعه (بيماريابي، نمونه برداري، آزمايش نمونه ها، ارجاع بیماران، درمان ها، پیگیری و مراقبت بیماران و غيره بر اساس آخرین

دستور العمل مصوب ).

*پیگیری دریافت پسخوراندمناسب از موارد ارجاع به سطوح تخصصی

*تهیه آمار عمليات انجام شده در مرکز و تنظيم گزارش نهايي و ارائه آن به کارشناسان ستادی ذيربط.

*تکمیل پرونده ی الکترونیک بیماران در موارد لزوم.

*آموزش بهداشت عمومي در زمینه بیماریهای مرتبط

*برگزاري مناسبتهاي مرتبط باحوزه بيماريهاي غيرواگير

*همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی مورد نیاز در برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.