پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

رئیس مرکز بهداشتی درمانی شیبانی : سرکار خانم روحانی

 

مدارج تحصیلی(به ترتیب از آخرین تا ابتدا)
عنوان مدرک محل اخذ(نام دانشگاه-شهر) مقطع سال شروع سال خاتمه
کاردان مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد کاردانی 1363 1366
         
         
         

 

سوابق کاری و اجرائی
نوع فعالیت سال شروع-سال خاتمه نوع استخدام محل خدمت
فعالیت بعنوان ماما  1368-1367 آزمایشی زایشگاه بنت الهدی بجنورد
فعالیت بعنوان ماما 1369-1368 رسمی -ماًمور بیمارستان امام خمینی سردشت
فعالیت بعنوان ماما ومسئول فنی 1372-1369 رسمی-ماًمور مرکزبهداشتی درمانی شهریار
فعالیت بعنوان ماما ومسئول رابطین 1378-1372 رسمی-انتقال مرکزبهداشتی درمانی تراب
سه سال مرخصی بدون حقوق 1381-1378    
مسئول پایگاه  1382-1381 رسمی بیمارستان مفید
سرپرست مرکزبهداشتی درمانی  1393-1382 رسمی مرکزبهداشتی درمانی ارشاد
سرپرست مرکزبهداشتی درمانی  1393-تاکنون رسمی مرکزبهداشتی درمانی شیبانی

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.