سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 

 

برنامه های واحد آمار، تحلیل عملکرد و برنامه ریزی

 

 • آنالیز و تحلیل آمار های فصلی واحد های ستادی ، مراکزو پایگاهها
 • آنالیز و تحلیل شاخص های فصلی واحد های ستادی ، مراکزو پایگاهها
 • آنالیز و تحلیل عملکرد های فصلی واحد های ستادی ، مراکزو پایگاهها
 • برنامه ریزی و هماهنگی اجرای طرح های مداخله ای جهت ارتقاء شاخص و بهبود عملکرد
 • اعلامجمعیتسالانه بر اساس جمعیت ارسالی از معاونت بهداشتی ( بر اساس جمعیت اعلامی مرکز آمار ایران )
 • جمع آوری و تدوین چک لیستهای پایش مراکز و پایگاهها با همکاری واحدهای ستادی
 • پایش و نظارت مراکز و پایگاه های برون سپار
 • برنامه ریزی و تهیه گانت پایش و نظارت مراکز و پایگاه های تابعه
 • برنامه ریزی بر اساس اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مطابق برنامه عملیاتی سالیانه
 • برگزاری جلسات و کمیته های آمار، برنامه ریزی، پایش و ارزشیابی
 • اجرای دستورالعمل تدوین برنامه عملیاتی سالیانه بر اساس برنامه راهبردی معاونت بهداشتی
 • هدایت واحدهای ستادی برای اجرای برنامه عملیاتی سالیانه
 • تهیه، تدوینو ارسال گزارش عملکرد به معاونت امور بهداشتی
 • تهیه و تدوین شاخصهای کلیدی با همکاری واحدهای ستادی
 •  به روز رسانی اطلاعاتپورتال
 • ارسال به موقع مكاتبات و هماهنگی با ستاد معاونت
 • ارسال برنامه عملیاتی در موعد مقرر به واحدهای ستادی و معاونت
 • آموزش برنامه های واحد به دانشجویان و نیروهای بدو خدمت

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.