سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
   دانلود فایل : گزارش مشکلات مرتبط با کیت.doc           حجم فایل 33 KB
   دانلود فایل : فهرست موجودی انبار.doc           حجم فایل 46 KB
   دانلود فایل : فهرست ـجهیزات موجود.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : فهرست آزمایشات پذیرش شده.doc           حجم فایل 45 KB
   دانلود فایل : شناسنامه تجهیزات.doc           حجم فایل 31 KB
   دانلود فایل : تجهیزات پایه.doc           حجم فایل 72 KB
   دانلود فایل : تایید فنی اقلام خریداری شده.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود فایل : برگه نگهداری یخچال و فریزر.doc           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : برگه نگهداری تجهیزات.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : برگه نگهداری بن ماری.doc           حجم فایل 28 KB
   دانلود فایل : برگه نگهداری انکوباتور.doc           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : برگه نگهداری اسپکتروفتومتر.doc           حجم فایل 26 KB
   دانلود فایل : برگه شرح وظایف کارکنان.doc           حجم فایل 30 KB
   دانلود فایل : برگه سوابق مربوط به خرید تجهیزات.doc           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : برگه سوابق مربوط به خرید تجهیزات.doc           حجم فایل 27 KB
   دانلود فایل : برگه تعمیرسرویس دستگاه.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : برگه اقدام اصلاحی پیشگیرانه.doc           حجم فایل 28 KB
   دانلود فایل : ارزیابی تامین کنندگان تجهیزات.doc           حجم فایل 35 KB
   دانلود فایل : فرم آماری آزمایشگاه.xlsx           حجم فایل 13 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.