سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

 

معرفی واحد گسترش

سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار درهر جامعه ای است و وظيفه واحد گسترش شبكه، طراحي و استقرار مناسب ترين نظام ارائه خدمات سلامت است. عمده ترين وجه فلسفي مراقبت هاي بهداشتي ، تاكيد بر توزيع عادلانه منابع بهداشتي بوده و راهكارهايي نيز براي دستيابي به اين آرمان انساني وبزرگ جهت گيري شده اند . لازمه رسيدن به اين هدف، گسترش واحدهاي بهداشتي در سرتاسر نقاط دور است و اصلي ترين راه رسيدن به اين هدف ، تامين سهولت دسترسي مردم به خدمات بهداشتي است كه بايد از جنبه هاي مختلفي چون دسترسي فرهنگي ، تكنولوژيك ، جغرافيايي ، زماني و اقتصادي مورد توجه قرار گيرد تا در نهايت آرامش و آسايش دريافت كنندگان خدمات ، تامين ، حفظ و ارتقاي سلامتي جامعه را به همراه داشته باشد. واحد گسترش تلاش مي كند با استاندارد سازي واحدهاي تحت پوشش و ايجاد تسهيلات لازم براي آنها خدمات بيشتر با كيفيت بهتر به افراد تحت پوشش ارائه گردد و مردم از ضروري ترين مراقبت هاي بهداشتي درماني در سطوح مختلف برخوردار شوند.اهمیت این برنامه بدین جهت می باشد که جمعیت تحت پوشش این مرکز در 4 منطقه شهرداری به وسعت 105/135 کیلومتر مربع و باجمعیتی بالغ بر 1969672 نفر که از ویژگیهای خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برخوردار می باشد مستلزم برنامه ریزی گسترده و ویژه ای می باشد.

براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به همياري تك تك افراد جامعه نياز است و توسعه سلامت كه يكي از زير بنا ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است شايد بيش از جنبه هاي ديگر توسعه ، نيازمند همكاري عمومي باشد . چرا كه آگاهي ، احسا س مسئوليت واقدام عملي تك تك افراد براي تامين سلامت عمومي ضروري است .  رابطين بهداشت پيشتازان اين همياري عمومي هستند كه داوطلبانه قدم در راه مشاركت مردم با فعاليتهاي بهداشتي گذاشته اند رابطين بهداشتي سعي دارند حقايق اسا سي مورد نياز براي رسيدن به سلامت فردي، خانوادگي واجتماعي را بخوبي فرا گيرند وآنها رابه زبان خود مردم به همسايگانشان منتقل كنند . اجراي برنامه رابطان بهداشت در سطح كشور نه تنها وسيله اي براي دستيابي به اهداف بهداشتي است . بلكه زمينه ساز رسيدن به توسعه مداوم وپايدار در جامعه است وبهمين دليل بايد برنامه رابطان بهداشت در چارچوبي گسترده انجام گيرد . برنامه رابطان بهداشت شهري با هدف ارتقاء سطح سلامتي جامعه شهري بويژه جمعيت حاشيه نشين ومحروم با استفاده از جلب مشاركت مردمي در سال 1369 در شهر ري در قالب طرح فعاليت خود را آغاز كرد وبعد از آن با توجه به دستاوردهاي آن درسال 1371 به صورت برنامه اي كشوري در آمد .در حال حاضر برنامه رابطین در 18 مرکز تحت پوشش این مرکز انجام می گردد.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.