پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

"برنامه ی کودکان"

وضعيت كودكان در هر كشور يك ارزيابي گسترده ، از وضعيت كنوني بقاي كودكان و مراقبتهاي بهداشتي مادران ، كودكان و نوزادان ارائه مي دهد. اين موضوعات در قلب پيشرفت بشري قرار داشته و مي توانند به عنوان مقياسي جهت اندازه گيري ميزان توسعه و رفاه هر كشور و همچنين مدركي گويا دال بر اولويتها و ارزشهاي موجود در هر جامعه مورد استفاده قرار گيرند. سرمايه گذاري در زمينه بهداشت كودكان تنها موضوعي مرتبط با حقوق بشر نيست، بلكه در عين حال يك تصميم اقتصادي خردمندانه و يكي از مطمئن ترين راهها جهت قرار گرفتن يك كشور در مسير دستيابي به آينده اي بهتر مي باشد.

مجمع عمومي سازمان ملل متحد ، يونيسف را موظف كرده تا با ترويج و پشتيباني ازحقوق كودكان وزنان ، زمينه ساز بروز موارد سه گانه زيرباشد:

  1.  كودكان ازبدو تولد از مناسب ترين مراقبت ممكن برخوردار باشند ،
  2.  با تندرستي به مدرسه بروند و پذيراي آموزش شوند
  3. سالهاي نوجواني را به سلامت سپري كنند.

در سالهاي گذشته ،جمهوري اسلامي ايران پيشرفت قابل ملاحظه اي در تحقق هر چه بيشتر حقوق اوليه كودكان ونوجوانان داشته است ازآن جمله دستيابي به پوشش وسيع ايمن سازي ،ريشه كني فلج اطفال ،كاهش مرگ و ميركودكان و افزايش قابل توجه ثبت نام درمدارس ابتدايي رامي توان نام برد.

با توجه به اینکه تامين ،حفظ وارتقاءسطح سلامت نوزادان وكودكان به عنوان گروههاي آسيب پذيرجامعه درخدمات بهداشتي هر جامعه جايگاه ويژه اي دارد كه می توان باافزايش آگاهي ،دانش ،مهارت وتوانايي در تمام سطوح كاركنان بهداشتي مي توان اختلالات دوران جنینی، حول تولد و پس از آن را بموقع تشخيص ومراقبتهاي لازم رابه مادران ونوزادان درمعرض خطرارائه نمود. مطالعات متعدد دركشورهاي مختلف نشان داده كه بارعايت اصول اوليه مراقبت در بدو تولد و ارائه صحيح مرافبتها مي توان موفقيت چشمگيري دركاهش مرگ وميركودكان حاصل نمود.

درراستاي تحقق اهداف فوق در مرکز بهداشت شمال تهران که زیر مجموعه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  می باشد فعاليتهايي بااهداف وراهكارهاي ذيل در راستای اهداف کشوری به مورداجراگذاشته شده است.


- مراقبتهاي ادغام یافته كودك سالم

- مراقبتهای ادغام یافته كودك بيمار(مانا)

- مراقبت های تکاملی اوان کودکی(ECD)

-نظام مراقبت مرگ کودک 1 تا 59 ماهه

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : mbsh@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.