سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

 

اطلاعات عمومی مرکز خدمات جامع سلامت سمنگان

 

جمعیت

*تعدادخانوارتحتپوشش

مرکز

پایگاه

خانه

مرکز

پایگاه

خانه

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

10213

67

-

-

-

-

8532

20

-

-

-

-

 

 منبع: سامانه سیب

 

تعدادپایگاه تحت پوشش

دولتی

حاشیه

برونسپاری

 

 

2

 

 

تعدادپرسنل

تعدادمدارس

تعداد اماکن تهیه و توزیع غذا

تعداد کارگاه تحت پوشش

مرکزوپایگاه ضمیمه

پایگاه غیرضمیمه

پایگاهب رونسپاری

ابتدائی

متوسطه اول

متوسطه دوم

15نفر

-

6نفر

4

3

1

1049

1691

                 
 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.