سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
   دانلود فایل : داروئی.zip           حجم فایل 783 KB
   دانلود فایل : آموزش.zip           حجم فایل 248 KB
   دانلود فایل : بهداشت محیط.zip           حجم فایل 453 KB
   دانلود فایل : واگیر.zip           حجم فایل 736 KB
   دانلود فایل : مستندات آموزش پایش پایگاه ها.zip           حجم فایل 809 KB
   دانلود فایل : مدارس.zip           حجم فایل 82 KB
   دانلود فایل : گسترش.zip           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : غیر واگیر.zip           حجم فایل 213 KB
   دانلود فایل : روان.zip           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : دهان و دندان.zip           حجم فایل 37 KB
   دانلود فایل : خانواده.zip           حجم فایل 2969 KB
   دانلود فایل : بهداشت حرفه ای.zip           حجم فایل 93 KB
   دانلود فایل : بلایا.zip           حجم فایل 454 KB
   دانلود فایل : آمار.zip           حجم فایل 39 KB
   دانلود فایل : آزمایشگاه.zip           حجم فایل 622 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.