سه شنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

 

اطلاعات عمومی مرکز خدمات جامع سلامت جعفریان

 

جمعیت

*تعدادخانوارتحت پوشش

مرکز

پایگاه

خانه

مرکز

پایگاه

خانه

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

ایرانی

غیرایرانی

18737

0

19853

 

 

 

14326

-

15057

 

 

 

  منبع: سامانه سیب

 

تعدادپایگاه تحت پوشش

دولتی

حاشیه

برونسپاری

0

0

3

 

 

تعدادپرسنل

تعدادمدارس

تعداد اماکن تهیه و توزیع غذا

تعداد کارگاه تحت پوشش

مرکز و پایگاه ضمیمه

پایگاه غیرضمیمه

پایگاه برونسپاری

ابتدائی

متوسطه اول

متوسطه دوم

10

0

8

13

3

11

1429

-

                 
 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.