يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

 

برنامه هاي بهداشت مدارس :   

   عبارتست از يك سلسله فعاليتها و اقداماتي كه هدف آن تشخيص تامين و حفظ ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان اولياء آنان و كادر شاغل در مدرسه مي باشد و شامل:

1- آموزش بهداشـت: آمـوزش بهداشـت در كليـه مقاطـع تحصيلـي جهـت دانش آمـوزان، والدين كادر آموزشي و خدمتگزاران مدارس انجام مي گيرد كه براي هر يك از گروهها موضوعات خاص در نظر گرفته مي شود.

-    هدف از آموزش بهداشت بالا بردن سطح دانش بهداشتي و در نهايت ايجاد تغيير مطلوب در رفتاردانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها مي باشد. دانش آموزان با توجه به اينكه در سن فراگيري هستند و در مكان و زمان معيني تجمع دارند قادرند مطالب بهداشتي را به خوبي بياموزند و به كار گيرند و به اجتماع و خانواده انتقال دهند.

   


 2- بررسي بهداشت محيط مدرسه شامل :

 • محل احداث مدرسه
 • وضعيت ساختمان مدرسه و ايمني و حفاظت محيط مدرسه
 • تامين آب آشاميدني سالم
 • بهبود سرويس هاي بهداشتي
 • نحوه صحيح دفع زباله و فاضلاب
 • بهداشت مواد غذائي و نظارت بر بوفه مدارس
 • مبارزه با حشرات و حيوانات موذي

 


3- ارائه خدمات بهداشتي به دانش آموزان شامل :

  كليه دانش آموزان بايد درطول سال تحصيلي يكبار از نظر سلامتي سنجيده شوند اين سنجش شامل :

الف- اندازه گيري قد و وزن:      

  بهترين روش براي پي بردن به وضعيت رشد دانش آموزان اندازه گيـري قد و وزن آنهاست . قد و وزن دانش آموزان در طول سال تحصيلي يكبار انــدازه گيري مي شود و روند رشد در نمودارهاي مربوط براي دختران و پسران جداگانه رسم مي گردد. دانش آموزانـــي كه طبق اين معيـار دچـار اختلال هستند شناسائي و بايد مشكل آنان پي گيري شود.

ب- ارزيابي تغذيه و اختلالات تغذيه اي:   

  با توجه به نقش و اهميت تغذيه در سلامت جسمي و فكري دانش آموزان لازم است وضعيت تغذيه آنان مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد . در همين راستا اقدامات ذيل انجام مي گيرند:

 • آموزش مسائل تغذيه به دانش آموزان والديـن و كاركنان
 • نظارت بر وضعيت تغذيه دانش آموزان و بوفـه مدارس و بررسي ارزش غذائي مجـاز يا غير مجــاز بودن و مسائل مربوط به فساد مواد غذائي
 • بررسي مشكلات و اختلالات تغذيه اي شايــع در سنين مدرسه از قبيل كم خوني فقر آهن ، گواترو ...

ج- معاينه دهان و دندان:   

   با توجه به اينكه درسنين 7 تا 12 سالگي دندانهـاي شيري كودكان به تدريــــج مي افتند و جاي آنـها دندانهاي دائمي در مي آيند و اگر دندانهاي دائمي صدمه ببينندو از بين بروند ديگر جايگزين نخواهند  شد. بنـابراين لازم است كه هر دانش آموز حداقـل سالي يكبار از نظر سلامت دهان و دندان معاينـــهشود.

 


4- سنجش کودکان بدو ورود به مدرسه:

  سنجش كودكان بدو ورود به دبستان طبق شناسنامه سلامت در پايگاههاي سنجش مستقر در شهر انجام مي گيرد  .            

  معاينات ساير پايه ها در مدارسي كه داراي مربي بهداشت هستند توسط مربي بهداشت و در مدارس فاقد مربي بهداشت توسط پرسنل درمانگاهها صورت مي گيرد.

درصورت مشاهده اختلال بايد توسط والدين پيگيري و در برطرف شدن اختلال اقدام نمايند.

 


5-تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس:

  تشكيل پرونده بهداشتي جهت كليه مدارس و ثبت نتايج معاينات حاصل از سنجش دانش آموزان و كليه گزارشها مربوط به بيمار يهاي واگير ،حوادث واكسيناسيون و نواقص بهداشت محيط و اقدامات انجام شده در تمام زمينه ها در فرم هاي مخصوص موجود در پرونده.

  6- واکسيناسيون:


  تـكـمـيـل واكـسـيـنـاسـيـون دانـش آمـوزان ورودي مــدرسه و هـمـچـنـيـن انجام واكسيناسيون توأم دانشآموزان 16- 14 ساله و پيگيري دانش آموزاني كه نقص واكسيناسيون دارند طبق برنامه واكسيناسيون كشوري.

 


7-بازآموزی پرسنل:

  آموزش و بازآموزي كاردانها –كارشناسان و پزشكان مراكز بهداشتی درمانی در ارتباط با مسائل بهداشت مدارس .

 


8- نظارت:

 • نظارت بر مراكز بهداشتي درماني و بررسي مسائل بهداشت مدارس .
 • بازديد از مدارس همراه با كارشناسان بهداشت محيط جهت مسائل بهداشتي - بررسي وضعيت سرويسهاي بهداشتي –آموزش دانش آموزان و مشاركت در رفع مشكلات .
 • نظارت بر طرحهاي در حال اجرا در مدارس مانند:
 •  طرح شيــر در مدارس
 • طرح پديكلوز ( شپش)
 • طرح بهداشت نوجوانان( بلوغ)
 • سنجش سلامت و آمادگي تحصيلي کودكان بدو ورود به دبستان
 • طرح بهسازی بوفه هاي مدارس و طرح آهن ياری:

مجري واحد تغذيه بوده و بهداشت مدارس به عنوان همكار شركت داشته است و آمار و ارقام آن توسط واحد تغذيه ارائه می گردد.

 


9- برگزاري سمينار جهت كادر بهداشتي و مربيان بهداشت مدارس .

10- همكاري با واحد مبارزه با بيماريها در كنترل بيماريهاي واگير در مدارس.

  11- شركت در جلسه شوراي بهداشتي:

مناطق آموزش و پرورش و بررسي مشكلات بهداشت مناطق و مشاركت در رفع موانع موجود.

12- همكاري با مربيان بهداشت مدارس:

 در زمينه آموزش به دانش آموزان –آزمايشات مربوطه و پيگيري مشكلات دانش آموزان .

13- شركت در كارگاههاي آموزشي:

  بهداشت مدارس، همكاري در برنامه ريزي و برگزاري كارگاه آموزشي مشابه براي رده هاي مختلف كاركنان بهداشتي.

14- برگزاري نمايشگاه:

  برگزاری نمايشگاه در سطح شهر تهيه و نصب پلاكارد تهيه و توزيع پوستر با همكاري آموزش بهداشت و توزيع به آموزش و پرورش و ساير ادارات در مناسبتهاي مختلف بهداشتي جهت آموزش و معرفي اهداف بهداشت مدارس به بازديد كنندگان.

15- آمارها:

  جمع بندی آمارها و بررسي آنها از نظر درصد اختلالات - حوادث - آموزشها و ساير موارد و گزارش به معاونت بهداشتی.

 

 


 

 1. برنامه جوانان گروه 18 تا 30 سال

   عبارتست از يك سلسله فعاليتها و اقداماتي كه هدف آن تامين و حفظ ارتقاء سطح سلامت جوانان و ترغیب آنان برای ازدواج مناسب مي باشد و شامل:

 

 1. آموزش به این گروه در خصوص خودمراقبتی
 2. معاینه پزشکی و ارزیابی این گروه و تکمیل شناسنامه سلامت جوان
 3. برگزاری سمینار برای این گروه در خصوص ازدواج مناسب  برای جوانان 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.