سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 

 

 

شرح وظایف واحد

 
شناخت خصوصيات جغرافيايي ، جمعيتي و توانائي هاي بالقوه منطقه و تهيه طرحهاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي ، فرهنگي واجتماعي در راستاي برنامه هاي توسعه كشور.
 1. نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
 2. بررسی و مطالعه و براورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی و راه اندازی واحدهای جدید واحداث فضای فیزیکی جدید با توجه به اعتبارات موجود
 3. ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی براساس اولویت نیاز مناطق تحت پوشش طبق دفتر طرح گسترش
 4. بررسی فضای فیزیکی مراکز و ارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر و بهبودهای فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت
 5. هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت
 6. تامین و نظارت بر توزیع و تعمیر تجهیزات مراکز
 7. اعلام کتبی نیروهای طرحی ترخیصی به معاونت امور بهداشتی هر سه ماه یکبار
 8. انجام هماهنگی با واحدهای ستادی و اعلام نظر جهت انتقال جابجایی موقت ودائم نیروها ، مرخصی طولانی مدت و ...
 9. بررسی ضوابط حجم خدمات با توان عملی نیروی انسانی برحسب رده خدمت وجمعیت تحت پوشش هرواحد ( طرح گسترش ) وبرآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحدها
 10.  پیگیری تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق استخدام ونیروهای طرحی
 11. تعیین شرح وظایف نیروها با هماهنگی واحدها واطلاع رسانی به آنها
 12. هدایت سرپرستان جدید به گروه ها و واحد های ستادی برای آشنایی با اهداف برنامه ها وانتظارات کارشناسان برنامه در مدیریت برنامه ها تا سطح محیط و ایجاد تعامل
 13. توزیع و اعزام نیروهای متعهد خدمت و پیام آوران بهداشت و مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان
 14. بررسی موارد متقاضیان جابجائی و انتقال و پیشنهاد پست با هماهنگی واحدهای مربوطه
 15. ثبت و تکمیل اطلاعات واحد گسترش ( جمعیتی و ساختار گسترش ) در برنامه نرم افزاری HNIS
 16. تهيه واجراي پروژه هاي تحقيقاتي كاربردي نظام بهداشتي منطقه ،تهيه وابلاغ ضوابط استاندارد درباره نظام بهداشتي وتحقيقات كاربردي
 17. تحليل آمارها واطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهاي بهداشتي وتعيين نيازها واولويت ها
 18. برنامه ریزی و مشارکت مؤثر در انتخاب پزشکان و کارشناسان و ... نمونه و معرفی آن به کمیته تشویق
 19. برنامه ریزی و اجرای پایش های گروهی و برنامه ای و موردی و ارائه پس خوراند های لازم به واحدهای محیطی
 20. مشارکت در آموزش و کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی
 21. اجرای برنامه پزشک خانواده
 22. تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي و نظارت بر اجراي آن
 23. شرکت در جلسات درون بخش و تهیه صورتجلسات و شرکت در جلسات برون بخش
 24. پیگیری و رسیدگی به بعضی شکایات
 25. گزارش تنگناها و نارسائيها و ارائه پيشنهاد و راه حل مناسب
 26. پیشنهاد اصلاح تشکیلات وپیگیری تصویب آن
 27. برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
 28. تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه
 29. آموزش وبازآموزي كاركنان (بدو خدمت وحين خدمت )
 30. هماهنگ کردن آموزش ضمن خدمت کارکنان در برون بخش (دوره های عمومی،پدافندغیرعامل،توجیهی بدوخدمت ، ICDLو...)
 31. هماهنگي درون بخشي و برون بخشي در زمينه رفع نياز جامعه به واحدهاي ارائه دهنده خدمات
 32. همکاری در اجراي طرح هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به منظور ارتقاي كميت و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي بهداشتي درماني
 33. هماهنگي با سازمان‌ها،ادارات، نهادهاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد(NGO)به منظور برنامه‌ريزي در پيشبرد اهداف برنامه جلب مشاركت جامعه
 34. جمع‌آوري  آماروگزارش فعالیت هاي جلب مشاركت مراکز در سطح مرکز بهداشت شمال و ارسال به موقع آن به معاونت بهداشتی
 35. تشكيل جلسات آموزشي در زمينه پيشبرد اهداف برنامه و فرمهاي جلب مشاركت جامعه
 36. تعيين چهارچوب آموزشي براي مسئولین رابطین مراکز بهداشتی درمانی تابعه
 37. برنامه ريزي و اجراي كلاسهاي آموزشي مربیان داوطلبان سلامت مركز بهداشت شمال جهت كسب مهارت ارتباطي براي جلب مشاركت مردم
 38. نظارت بر عملكرد فعاليتهاي فوق برنامه مشاركت جامعه

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شمال تهران
آدرس : تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سیدخندان - کوچه اشراقی - پلاک 2/16
تلفن : 88511361 - 021
پست الکترونیک : shc_sbmu@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.